Start Planning
Eesti

Eesti riigipühad

Avastage Eestile tulevad riigipüha kuupäevad ja alustage plaanimist oma puhkuse ärakasutamiseks.

Vastavalt Eesti riigi töökoodeksile on suuremal osal töötajatest õigus 13 tasustatud riiklikule pühale aastas. Üldiselt määrab selle õiguse piirid tööleping või ametiühingute poolt sõlmitud lepingud.

Kuna Eesti on ajalooliselt olnud nii Taani, kui ka Rootsi valitsuskäe all, siis järgitakse rahvuslike pühade puhul mitmeid sarnaseid kultuurilisi traditsioone ja kristlikke kombeid. Kuigi neid ei peeta alati riiklikeks või rahvuslikeks pühadeks, on tegu siiski piirkondlikult järgitavate sündmustega, sealhulgas mitmed lipu heiskamise päevad. Tasustatud vabu päevi selliste pidustuste puhul üldiselt ei anta, kui need pole just ametiühingute või tööga seotud lepingutes vastavalt määratletud.

Eelmised aastad